Kattrup Vandværk A.M.B.A.

Gl. Kattrupvej 40 A

Kattrup

8732 Hovedgård

info@kattrupvand.dk

Vandkvalitet


[ Nyeste vandanalyse ] [ Pesticidanalyse ] [ Kvalitetskrav til drikkevand ]


Grundvandet i vort indvindingsopland er af god kvalitet, hvilket betyder, at Kattrup Vandværk nu i 76 år, har kunnet pumpe rent og godt vand ud til forbrugerne.

Det får vi jævnligt bevis for i de lovpligtige vandanalyser, som vi rutinemæssigt får foretaget. Derudover har vandværket gennemgået en stor og omfattende vandanalyse for pesticider m.m., uden at der kunne påvises giftige stoffer.


Her ses det kolde og rene råvand som det ser ud, lige når det er pumpet op af jorden. Før vandet når hertil, er det ført gennem iltningstårnet, hvor vandet bliver afgasset for Methan i en meget enkel proces.

Derefter føres det afgassede råvand op i et af vandværkets 3 sandfiltre, hvor det siver gennem flere lag sand af forskellige stenarter og kornstørrelser.

Sandfiltrenes indhold er nøje sammensat efter råvandets kvalitet, som gør det muligt at drikke rent, sundt og godt vand i Kattrup og omegn. Altså en fuldstændig biologisk proces der virker, når blot sandfiltrene bliver skyllet jævnligt.

Filtrene skylles manuelt og med største omhu en gang om ugen, hvor filtrene så afgiver alle de affaldsstoffer, som der filtreres for.