Kattrup Vandværk A.M.B.A.

Gl. Kattrupvej 40 A

Kattrup

8732 Hovedgård

info@kattrupvand.dk

Om vand


Grundvandet - som drikkevandsressource

Lær en masse om vort grundvand, og om hvordan det bliver til drikkevand, og ikke mindst hvordan vi alle kan passe på det.

Materialet er hentet i et hæfte fra det tidligere Vejle Amt om grundvand.

Hæftet er udgivet i forbindelse med Regionplanforslag 2001-2013 for Vejle Amt.

Dokumenterne nedenfor er tilpasset til download-venlige størrelser.

Grundvandet - som drikkevandsressource.

Klik på de enkelte overskrifter, og download PDF-filerne.

[ Hjælp til download af PDF-filer ]

[ Forside og forord ] 3 sider, 133 KB Klik og download Forside og forord.Klik og download Forside og forord.Klik og download Forside og forord.

[ Vandkredsløbet ] 1 side, 236 KB

Klik og download Vandkredsløbet.

[ Nedbør og grundvandsdannelse ] 1 side, 121 KB

Klik og download Nedbør og grundvandsdannelse.
[ Jorden er fyldt med vand ] 1 side, 174 KB Klik og download Jorden er fyldt med vand.
[ Frie, spændte og artesiske magasiner ] 1 side, 219 KB Klik og download Frie, spændte og artesiske magasiner.
[ Geologi og indvindingsmuligheder ] 2 sider, 244 KB Klik og download Geologi og indvindingsmuligheder.Klik og download Geologi og indvindingsmuligheder.
[ Jorden er grundvandets rensningsanlæg ] 2 sider, 211 KB Klik og download Jorden er grundvandets rensningsanlæg.Klik og download Jorden er grundvandets rensningsanlæg.
[ Mange fordele, og få ulemper ] 2 sider, 224 KB Klik og download Mange fordele, og få ulemper.Klik og download Mange fordele, og få ulemper.

[ Vandindvindingen i Danmark - fra overfladevand til grundvand ] 2 sider, 

187 KB

Klik og download Vandindvinding i Danmark - fra overfladevand til grundvand.Klik og download Vandindvinding i Danmark - fra overfladevand til grundvand.
[ Det kan gå ud over naturen, når vi indvinder grundvand ] 1 side, 159 KB Klik og download Det kan gå ud over naturen, når vi indvinder grundvand.
[ Kraftig indvinding kan også forværre kvaliteten ] 1 side, 122 KB Klik og download Kraftig indvinding kan også forværre kvaliteten.
[ Hvordan bliver grundvandet til drikkevand? ] 2 sider, 196 KB Klik og download Hvordan bliver grundvandet til drikkevand?Klik og download Hvordan bliver grundvandet til drikkevand?
[ Sikring af drikkevandets kvalitet ] 2 sider, 171 KB Klik og download Sikring af drikkevandets kvalitet.Klik og download Sikring af drikkevandets kvalitet.
[ Fra grundvandsskellet til boringen ] 2 sider, 180 KB Klik og download Fra grundvandsskellet til boringen.Klik og download Fra grundvandsskellet til boringen.
[ Grundvandsmagasiners sårbarhed ] 2 sider, 227 KB Klik og download Grundvandsmagasiners sårbarhed.Klik og download Grundvandsmagasiners sårbarhed.
[ Viden, hvordan får vi den? ] 2 sider, 193 KB Klik og download Viden, hvordan får vi den?Klik og download Viden, hvordan får vi den?
[ Truslerne mod grundvandet ] 2 sider, 247 KB Klik og download Truslerne mod grundvandet.Klik og download Truslerne mod grundvandet.
[ Nitrat i grundvandet ] 2 sider, 182 KB Klik og download Nitrat i grundvandet.Klik og download Nitrat i grundvandet.
[ Pesticiderne og grundvandet ] 2 sider, 205 KB Klik og download Pesticiderne og grundvandet.Klik og download Pesticiderne og grundvandet.
[ De miljøfremmede stoffer ] 2 sider, 281 KB Klik og download De miljøfremmede stoffer.Klik og download De miljøfremmede stoffer.
[ Grundvandsbeskyttelsens mål og midler ] 2 sider, 237 KB Klik og download Grundvandsbeskyttelsens mål og midler.Klik og download Grundvandsbeskyttelsens mål og midler.
[ Vi skal træffe et valg! ] 1 side, 85 KB Klik og download Vi skal træffe et valg!
[ Nyttige henvisninger ] 1 side, 61 KB Klik og download Nyttige henvisninger.