Vandprøve udtaget hos forbruger 4. marts 2011 Rutinemæssig drikkevandskontrol - alt ok.
Kommentarer mangler Kommentarer følger.
Vandprøve udtaget hos forbruger 9. marts 2007

Rutinemæssig drikkevandskontrol - alt ok.


Download analyserne som PDF-dokumenter:

[ Drikkevands analyse 9.3.2007 ]

Vandprøve udtaget på afgang vandværk 12. februar 2007

Vandprøve udtaget ifb. med kimtalskontrol. Sagen drøftet med laboratorie. Problemet vurderes som mangelfuld desinfektion af prøvehane i forbindelse med prøvetagning. Sagen efterfølgende drøftet i vandværkets bestyrelse. Andet laboratorie vil kunne komme i betragtning.


Download analyserne som PDF-dokumenter:

[ Drikkevands analyse 12.2.2007 ]

Vandprøve udtaget på afgang vandværk 7. november 2006

Rutinemæssig drikkevandskontrol. Ved denne prøve er ligeledes analyseret organisk mikoforurening og pesticider. Alt ok bortset fra kimtallet som endnu ikke er i orden. Problemet drøftet med laboratoriet. Enighed om at finde en anden type prøvetagningshane.


Download analyserne som PDF-dokumenter:

[ Drikkevands- og mikroforureningsanalyse 7.11.2006 ]

Vandprøve udtaget på afgang vandværk 20. april 2006

Vandprøve udtaget ifb. med udskiftning af rør på værket og efterfølgende ibrugtagning. Kimtal ikke tilfredsstillende. Der skylles i den forbindels rør. Alle nye rør er blevet rengjort i klor og skyllet grundigt. Sagen også drøftet med relevante myndigheder og laboratorie.


Download analyserne som PDF-dokumenter:

[ Drikkevands analyse 20.4.2006 ]

Vandprøve udtaget på afgang vandværk 10. april 2006

Vandprøve udtaget ifb. med udskiftning af rør på værket og efterfølgende ibrugtagning.


Download analyserne som PDF-dokumenter:

[ Drikkevands analyse 10.4.2006 ]

Vandprøve udtaget hos forbruger 7. marts 2006

Rutinemæssig drikkevandskontrol - alt ok.


Download analyserne som PDF-dokumenter:

[ Drikkevands analyse 7.3.2006 ]

Vandprøve udtaget på afgang vandværk 13. januar 2006

Kimtal ok. Prøve udtaget som følge af tidligere prøve.


Download analyserne som PDF-dokumenter:

[ Drikkevands analyse 13.1.2006 ]

Vandprøve udtaget på afgang vandværk 29. november 2005

Rutinemæssig drikkevandskontrol.

Alt ok, bortset fra kimtal ved 22 ºC, som formentlig skyldes mangelfuld desinfektion af prøvehane. Problemet drøftet med både laboratoriet og MiljøCenter Horsens I/S


Download analyserne som PDF-dokumenter:

[ Drikkevands analyse 29.11.2005 ]

Vandprøve udtaget hos forbruger 27. april 2005

Rutinemæssig drikkevandskontrol - alt ok.


Download analyserne som PDF-dokumenter:

[ Drikkevands analyse 27.4.2005 ]

Vandprøve udtaget hos forbruger 20. august 2004

Rutinemæssig drikkevandskontrol - alt ok.


Download analyserne som PDF-dokumenter:

[ Drikkevands analyse 20.8.2004 ]

Vandprøver udtaget i boringer og på afgangen fra vandværket

15. og 16. marts 2004

Disse prøver er blevet lavet som følge af at vi opdagede en utæt boring, og at det øjeblikkelig var væsentlig at få konstateret, om vi også havde forurenet drikkevand.

Det kunne imidlertid konstateres, at vandet var rent. 

Det er med glæde vi også konstatere, at vandets kvalitet er i orden og at den ikke har ændret sig i en årrække. Ser man på værdierne i analyseresultaterne, så har der kun været ringe udsving igennem perioden. Af dette kan man blandt andet udlede, at vores filteranlæg fungere tilfredsstillende.


Download analyserne som PDF-dokumenter:

[ Drikkevands analyse 16.3.2004 ]

[ Råvands analyse DGU980571 16.3.2004 ]

[ Råvands analyse DGU980572 15.3.2004 ]

Vandprøve udtaget hos forbruger 16. oktober 2003

Laboratoriets kommentar til vandprøven er, at resultaterne overholder kvalitetskravene til drikkevand.

Vi kan konstatere, at analyseresultatet er yderst tilfredsstillende.

Vandets pH-værdi 8 ligger inden for grænseværdierne 7,0 - 8,5.

Vandets hårdhed 13,8 svarer til middelhårdt vand, men i den bløde ende.


Download analysen som PDF-dokument:

[ Vandanalyse 16.10.2003 ]

Vandprøve udtaget på værket den 19. september 2002

En meget væsentlig vandprøve, som undersøger for 2 chlorphenoler, 20 pesticider, 6 aromatiske kulbrinter og 6 organiske chlorforbindelser. Da resultatet er under detektionsgrænsen for samtlige stoffer, betyder det i praksis, at vi har rent vand.


Download analysen som PDF-dokument:

[ Pesticidanalyse m.m. 20.9.2002 ]

Vandprøve udtaget hos forbruger den 19. september 2002

Laboratoriets kommentar til vandprøven er, at resultaterne overholder kvalitetskravene til drikkevand.

Vi kan konstatere, at analyseresultatet er yderst tilfredsstillende.

Vandets pH-værdi 7,9 ligger inden for grænseværdierne 7,0 - 8,5.

Vandets hårdhed 13,8 svarer til middelhårdt vand, men i den bløde ende.


Download analysen som PDF-dokument:

[ Vandanalyse 20.9.2002 ]