Driftsfejl  3. 6. 2014

Under den rutinemæssige ugentlige returskylning af vores vandfiltre, opstod der kl. 11.30 en utilsigtet vandafbrydelse. Vandværket kom i normal drift igen ved 11.55-tiden. Vi beklager afbrydelsen.

Vandforsyningen afbrudt flere gange 29.5.2007


Vandværkets el-tavle skulle fornyes, og vi skulle have monteret driftsovervågning på værket. Det var derfor nødvendigt at afbryde vandforsyningen flere gange i løbet af dagen, da der skulle laves en del kabelarbejde og arbejdes med nødstrøm i en periode. 

Uklart vand 8.4.2006


Vi har konstateret, at vandet er en smule uklart. Vi mener det kan skyldes, at der har været uro i vandet i rentvandstanken, som følge af en omkobling af rentvandsforsyningen fredag. Vi arbejder på at udbedre problemet.

Vi mener ikke, at der er nogen sundhedsmæssig risiko forbundet med at drikke vandet, men er du i tvivl, må du koge vandet. Vi har i eftermiddag drøftet problemet med relevante myndigheder m.fl..

Driftsfejl 6.4.2006


Vandforsyningen blev desværre afbrudt tidligere i eftermiddag, som følge af en utilsigtet aktivering af en oversvømmelsessikring.

Vi er igang med et større vedligeholdelsearbejde på værket for tiden, og det kan derfor ikke udelukkes, at der vil kunne forekommer yderligere afbrydelser 10. og 11. april 2006.

Planlagt strømafbrydelse 28.10.2004


Vandforsyningen bliver afbrudt mellem 9.30 og 10.30 torsdag den 28. oktober, fordi EnergiMidt skal lave revision af el-nettet.

Desværre er vandværket blevet orienteret så sent, at vi ikke har kunnet nå at indrykke annonce i Østbirk Avis om afbrydelsen, hvilket vi beklager meget.

Vi vil derfor straks drøfte dette forhold med EnergiMidt, således at vi fremover kan nå at informere forbrugerne i vores lokale ugeavis, som vi normalt gør ved planlagte vandafbrydelser, eftersom denne strømafbrydelse kun vedrører ganske få el-forbrugere i Kattrup, men at vandafbrydelsen berører alle vandværket andelshavere.

Planlagt strømafbrydelse 6.9.2004


Vandforsyningen har været afbrudt fra kl. 10 til ca. 11, i forbindelse med en nødvendig udskiftning af et hovedkabel til vandværket. Vandforsyningen er normal igen.

Driftsfejl 27.12.2003


Vandforsyningen blev 3. juledag afbrudt i godt halvanden time sidst på dagen. Efter fejlsøgning for driftsfejl konstateres, at Energi Midt må tilkaldes for udskiftning af en sprunget mastesikring. Vandforsyningen er normal igen.

Strømafbrydelse 30.6.2003


Der har været strømafbrydelse fra kl. ca. 7:25 til 8:15 som følge af et overgravet højspændingskabel. Hele Kattrup by har været omfattet af strømafbrydelsen. Vandforsyningen er normal igen.

Strømafbrydelse 9.7.2002


Der har været strømafbrydelse som følge af tordenvejr fra kl. ca. 20:15 til 20:45.  Hele Kattrup og omegn har været  omfattet af strømafbrydelsen. Vandforsyningen er normal igen.

Driftsforstyrelser 27.2.2002


Som følge af et driftsstop mandag aften, skal der foretages en nødvendig udskiftning af en flydekontakt i vores rentvandstank, hvorfor det er nødvendigt at afbryde vandforsyningen i en kort periode (ca. et kvarters tid) onsdag den 27.2.2002 i løbet af dagen. 

Ny andelshaver koblet på hovedledningen 21.2.2002


Arbejdet med tilslutningen af Møballegård er nu tilendebragt i dag den 21.2 Kl. 17.00. Det belv desværre nødvendigt at lukke for vandforsyningen et par gange, men nu skulle det køre. Vi beder vores forbrugere vest for vandvæket om at være opmærksomme på 'gult vand', og skal samtidig beklage de gener, som vandværket måtte have været skyld i.

Driftsforstyrelser 18.2. - 21.2.2002


Der har mandag formiddag den 18. februar været brud på vores hovedledning vest for byen, hvilket har medført "gult vand" og meget luft i rørerne efter genåbningen af vandet. Dette brud betød således, at hele byen var uden vand et stykke tid.

Senere på dagen blev en eksisterende vandledning gravet over, i forbindelse nedlægningen af den nye hovedledning til Møballe By. Dette berørte dog kun andelshaverne vest for vandværket.

Observeres der "gult vand" skal rørerne til ejendommen blot skylle igennem, til det friske rene vand når frem til vandhanerne. Det "gule vand" skyldes ikke bakterier, men derimod okker som frigøres i vore hovedledninger, når vandet har været afbrudt og bliver åbnet igen.

Hvis man smager på vandet, vil det måske smage en smule af jern (okker), og vi skønner ikke nogen umiddelbar sundhedsrisiko ved at bruge vandet. Vær dog opmærksom på, at det kan give problemer ved hvid tøjvask. Vi skal beklage de gener forstyrelserne har medført for andelshaverne.

Den nye hovedledning 18.2.2002


Vandværket har mandag påbegyndt arbejdet med nedlægningen af den nye hovedledning til Møballe By, som også skal forsyne Møballegård med vand fremover. Møballegård har i januar måned i år anmodet om at blive tilsluttet som andelshaver til vandværket. Vi siger blot velkommen til.

I forbindelse med omkoblingen senere på ugen, formentlig onsdag og torsdag hvis vejret tillader det, vil det blive nødvendigt at afbryde vandet i en periode, og vi forventer, at det kommer til at foregå om formiddagen og om eftermiddagen inden kl. 16. Dette berører dog kun andelhaverne vest for vandværket.