Kattrup Vandværk A.M.B.A.

Gl. Kattrupvej 40 A

Kattrup

8732 Hovedgård

info@kattrupvand.dk

Drift


Driftsstatus   

>>>  Der er ingen driftsforstyrelser  <<<   [ læs mere her... ]


Den daglige drift

Den daglige drift af værket varetages af vandværkspasser Knud Harald Ørnstrup, Kattrup, vagttelefon 60 83 39 43

Skader på forsyningsledninger

Er der sket skade på vore forsyningsledninger i forbindelse med gravearbejde, dræning eller lign., observeres der sprungne vandledninger eller anden utæthed, skal det omgående meddeles værket på tlf.: 75 66 17 65 eller mobil 20 29 11 60. Såfremt ingen træffes på disse telefonnumre, bedes værkets smedemester kontaktet på tlf.: 75 66 90 22, således at skaderne kan blive udbedret hurtigst muligt. [ Forsyningsområde ]

Spørg vandværket før du graver

Alle vore vandledninger er i byen primært nedgravet i vejsiden. Uden for byen vil den i de fleste tilfælde være nedgravet i mark og enkelte steder i vejsiden, som udgangspunkt i en dybde af 1,20 meter, men det er ikke nogen garanti, eftersom der kan være foretaget/opstået ændringer i terrænet.

Så skal du grave i forbindelse med telefon, kloak, gas, dræning eller lign., beder vi dig spørge os før du graver.

Vi kommer gerne og anviser placeringen af vandledningen i vort område. [ Forsyningsområde ]