Kattrup Vandværk A.M.B.A.

Gl. Kattrupvej 40 A

Kattrup

8732 Hovedgård

info@kattrupvand.dk

Elektronisk aflæsning af vandmålere


Vandmålerne aflæses en gang om året, den 1. december. Det sker elektronisk ved, at vores måleraflæsningsvogn kører rundt i området den pågældende dag og indsamler resultaterne. Forbrugerne som følger med i vandforbruget, bedes selvaflæse til eget regnskab den samme dag.

Ejerskifte


Ved ejerskifte skal vandmåleren aflæses på skæringsdagen/overtagelsedagen. Det påhviler både sælger og køber, at aflæsningen er korrekt.

Aflæsningsresultat, aflæsningsdato og ejendommens adresse, sælgers nye adresse og telefonnummer samt oplysning om ny ejer/bruger, skal sendes til værket straks af hensyn til udfærdigelse af refusionsopgørelsen.